Podstawowe Zasady Podczas Spotkania Biznesowego

Wszystkie pomysły niezależnie od ich wartości powinny zostać zapisane na tablicy lub w innym widocznym miejscu. Nie istnieje maksymalna ilość pomysłów. Będzie ich tyle ile grupa jest w stanie wymyśleć. Osoba zapisująca pomysły (najlepiej żeby był to przewodniczący) musi pamiętać, aby ich nie interpretować tylko zapisywać w takiej formie, w jakiej zostały podane chyba, że wymaga tego sytuacja (pomysł jest niezrozumiały dla innych uczestników). Zaleca się nie umieszczać zapisu dotyczącego autorstwa pomysłu, ponieważ w dalszej części prac pomysł może modyfikowany a wtedy identyfikacja autora może przysporzyć niepotrzebnych problemów. Ważne jest również, aby nie oceniać pomysłów przed zakończeniem części twórczej. Nie przestrzeganie tej zasady może skutkować obniżeniem efektywności grupy.

W celu efektywnego stosowania techniki burzy mózgów należy pamiętać o paru podstawowych zasadach (Alex F. Osborn, 1953):

  1. Nie krytykuj (Judicial judgment is ruled out.)
  2. Uruchom wyobraźnię („Free-wheeling” is welcomed.)
  3. Podaj jak najwięcej pomysłów (Quantity is wanted.)
  4. Łącz pomysły (Combination and improvement are sought.)

Pierwszy punkt przedstawia podstawową zasadą, która powinna być przestrzegana przez uczestników spotkania, a mianowicie zakazane jest krytykowanie kogokolwiek za podane przez niego pomysły lub propozycje rozwiązań problemu. Często zdarza się, że ludzie posiadający zazwyczaj dobre pomysły, raz skrytykowani, wycofują się z dalszej dyskusji i czynnej pracy nad projektem w trakcie burzy mózgów. W ten sposób wiele bardzo dobrych pomysłów może przepaść i nie zostać należycie wykorzystanych. Aby temu zapobiec i jednocześnie zachęcić takie osoby do swobodnego wypowiadania się koordynator spotkania powinien szczególną wagę przykładać do tego, aby w trakcie spotkania panowała miła, zachęcająca do otwartości atmosfera. Jakiekolwiek przejawy odstępstw od tej reguły powinny zostać otwarcie potępione przez osobę prowadzącą spotkanie.

Druga zasada zobowiązuje uczestników spotkania do innowacyjnego myślenia. Poprzez wyzwolenie wyobraźni rozumiemy niczym nieskrępowane, nieszablonowe myślenie prowadzące do odkrywania nowych, nieznanych jeszcze rozwiązań. Do tego typu zachowań zachęcać powinien prowadzący poprzez np. chwalenie pomysłów mających cechy innowacyjności.

Trzecia zasada zakłada, że im więcej jest pomysłów tym lepszy będzie projekt. Rezultatem efektywnej finansowej burzy mózgów powinno być wiele pomysłów zarówno bardzo dobrych, przeciętnych jak i złych. Im więcej jest pomysłów tym większe są szanse na uzyskanie dużej ilości dobrych oraz bardzo dobrych rozwiązań problemu. Prowadzący spotkanie powinien wyróżniać osoby bardzo aktywnie uczestniczące w zapełnianiu tablicy pomysłami poprzez np. udzielanie pochwał na forum grupy.

Czwarty punkt dotyczy łączenia pomysłów. Jedną z przyczyn, dla których podane pomysły muszą zostać zapisane np. na tablicy jest chęć ułatwienia mutacji już istniejących pomysłów. Zdarza się, że najlepsze rozwiązania powstają w wyniku mutacji kilku pomysłów. Taka swoboda w korzystaniu z cudzych pomysłów pozwala na ich udoskonalanie poprzez dodawanie do niej efektów analizy dokonanej z innej perspektywy. Następnie poprzez nakładanie się coraz to nowych perspektyw oraz eliminowanie kolejnych błędów powstaje najlepsze z możliwych rozwiązań.